Valtion ammatillisen oppilaitoksen asiakirjojen pysyvä säilytys 2009

Arkistolaitoksen päätös 3.8.2009 (AL/8001/07.01.01.03.01/2009)

Päätös ja liite  (PDF-muodossa).

Päätöstä noudatetaan ammatillisille oppilaitoksille 1.1.1951 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.

Siltä osin kuin asiakirjaryhmää ei mainita tässä päätöksessä, noudatetaan Valtionarkiston päätöstä 25.10.1991 (VA 282/33/91, Valtion ammatillisten oppilaitosten asiakirjojen seulonta) sekä arkistolaitoksen yleispäätöstä 3.8.2010 (AL/19273/07.01.01.00/2008, Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen).