Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen pysyvä säilytys 2013

Arkistolaitoksen päätös 14.2.2013 (AL/10711/07.01.01.03.01/2012).

Päätös, hakemus ja arkistonmuodostussuunnitelma (PDF-muodossa).

Arkistolaitoksen päätöksen 14.2.2013 (AL/10711/07.01.01.03.01/2012) perustana oli seulontaesitys, jonka oli laatinut Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä. Työryhmän tehtävä oli laatia julkaisu valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen ja niihin rinnastettavien tietoaineistojen säilytysvastuista, -muodoista ja -ajoista.

Yhteisillä asiakirjoilla tarkoitetaan tässä sellaisia valtioneuvoston asiakirjoja, jotka esiintyvät samoina, täyttävät samaa tehtävää tai ilmentävät saman asiankäsittelyprosessin peräkkäisiä tai rinnakkaisia vaiheita eri ministeriöissä ja valtioneuvoston kansliassa. Mukana ovat myös eduskunnan asiakirjat siltä osin kuin ne liittyvät valtioneuvoston toimintaan. Arkistolaitoksella ei ole kuitenkaan toimivaltaa päättää eduskunnan asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

Työryhmän laatima säilytysaikasuunnitelma on luonteeltaan suositus, joka ei korvaa ministeriökohtaisia, arkistolain vaatimia arkistonmuodostussuunnitelmia.

Arkistolaitoksen päätöstä 14.2.2013 (AL/10711/07.01.01.03.01/2012) noudatetaan 1.1.2013 alkaen valtioneuvostolle ja ministeriöille kertyneisiin asiakirjoihin ja tietoihin. Ennen 1.1.2013 kertyneiden asiakirjojen ja tietojen seulonnassa noudatetaan arkistolaitoksen aiemmin antamia yleisiä ja ministeriökohtiaisia seulontapäätöksiä. Ks. arkistolaitoksen päätös 6.6.2000 (KA S 27/99) valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.