Valtionverolautakuntien eräiden asiakirjojen hävittäminen 2013

Arkistolaitoksen päätös 25.9.2013 (AL/15034/07.01.01.03.01/2013).

Päätös (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan kaikkiin valtionverolautakuntien ja Helsingin veroviraston valtion tulo- ja omaisuusveron määräämiseen ja kantamiseen vuosina 1921-1959 kertyneisiin asiakirjoihin päätöksessä mainituin ehdoin.