Verohallinnon asiakirjojen pysyvä säilytys 2007

Arkistolaitoksen päätös 29.8.2007 (KA 33/431/2006).
Päätös, hakemus ja arkistonmuodostussuunnitelma (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli Verohallinnon esitys Verohallinnon arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan Verohallinnolle 1.1.2006 alkaen kertyneisiin ja kertyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Päätöstä voidaan soveltaa myös taannehtivasti 1.1.1981 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.

Arkistolaitoksen päätöksen 29.8.2007 alussa on luettelo arkistolaitoksen (vuoteen 1994 Valtionarkisto) aiemmin antamista Verohallintoa koskevista seulontapäätöksistä.