Verohallinnon luonnollisten henkilöiden tuloverotustietojen pysyvä säilytys ja säilytysmuoto verovuodesta 2010 alkaen 24.8.2012

Arkistolaitoksen päätös 24.8.2012 (AL/8545/07.01.01.03.01/2011).
Päätös (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli Verohallinnon esitys luonnollisten henkilöiden verovuoden 2010 ja sitä seuraavien verovuosien tuloverotustietojen säilyttämisestä pysyvästi sähköisessä muodossa.

Arkistolaitoksen määräsi 24.8.2012 pysyvästi säilytettäviksi kaikkien luonnollisten henkilöiden verovuosien tuloverotustiedoista vuodesta 2010 alkaen päätöksessä erikseen luetellut tiedot tai ne tiedot, jotka kunakin verotusvuotena sisältyvät luonnollisten henkilöiden julkisiin tuloverotustietoihin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.