Verohallinnon luonnollisten henkilöiden verovuoden 2010 tuloverotuksen verotuspäätösten pysyvä säilytys otoksena sähköisessä muodossa 23.8.2012

Arkistolaitoksen päätös 23.8.2012 (AL/8545/07.01.01.03.01/2011).
Päätös (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli Verohallinnon esitys luonnollisten henkilöiden verovuoden 2010 tuloverotuksen verotuspäätösten säilyttämisestä pysyvästi otoksena sähköisessä muodossa. Verohallinto esitti, että otoshenkilöiden (kuukauden 8., 18. ja 28. päivinä syntyneet) verovuoden 2010 tuloverotuksen verotuspäätökset siirretään arkistolaitokseen sähköisessä muodossa.  

Arkistolaitoksen totesi päätöksessään 23.8.2012, että se määrää luonnollisten henkilöiden muiden nollaan päättyvien verovuosien tuloverotuksen verotuspäätösten tietojen pysyvästä säilytyksestä ja säilytysmuodosta myöhemmin erikseen.