Vanhojen potilastietojen säilyttäminen toistaiseksi pysyvästi sähköisessä muodossa

Arkistolaitoksen päätös 6.7.2015 (AL/12013/07.01.01.03.02/2011)
Päätös (PDF-muodossa)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007) edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksiköt ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt liittyvät Kansaneläkelaitoksen toteuttaman valtakunnallisen Potilastiedon arkiston käyttäjiksi siirtymäsäännösten mukaisesti.

Tämä arkistolaitoksen päätös koskee niitä potilastietoja, jotka on tallennettu paikalliseen potilastietojärjestelmään ennen sen liittämistä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon (ns. vanhat potilastiedot).