Föreskrift och anvisningar angående arkivutrymmen, 2013

Föreskrift 1.3.2013 (AL/19699/07.01.01.00/2012).

Riksarkivet fortsätter Föreskrift och anvisningar om arkivutrymmen (AL/19699/07.01.01.00/2012) normens giltighetstid tillsvidare.

Föreskrift och anvisningar om arkivutrymmen (pdf)