Kontaktuppgifter

Sköt ärenden på webben

Registratorskontor

  • E-post: kirjaamo@kansallisarkisto.fi
  • Använd skyddad e-post vid behov. Skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda till Riksarkivets registratorskontor.
  • Begäran om uppgift i dokument: 029 533 7400 (telefontjänst vardagar kl. 10–14, tis 14.3 kl. 10-13)
  • Postadress: PB 258, 00171 Helsingfors

Beställning av officiella släktutredningar

Telefonväxel

Media

Så här kommer du till våra verksamhetsställen

Helsingfors

Samearkivet, Enare

Tavastehus

Joensuu

Jyväskylä

S:t Michel

Uleåborg

Åbo

Vasa