Nätutställningar

Soldatens väg

Fortsättningskriget började 25.6.1941. Vid fältarmén uppställdes 16 divisioner och andra truppenheter. När sommaren övergick i höst var deras numerär 630 000 man. Fogas också kvinnorna och de arbetspliktiga till detta tal stiger siffran till ca 660 000. Fältarméns sammansättning ändrades under krigets gång, då de äldre årsklasserna frikallades från tjänst medan yngre dito inkallades till tjänstgöring. Denna webbutställning följer, på basis av källdokument, Toivo Antero Korkalos krigsvägar från inträdet i tjänst i januari 1942 tills han försvann sommaren 1944.

100 år av Ålands självstyre

Den 24 juni 2021 kommer Ålands självstyrelse att ha funnits till i jämnt 100 år i internationellt fastställd form. För att uppmärksamma jubileumsåret har Riksarkivet, statsrådets kansli och utrikesministeriet producerat detta webbmaterial med information om Ålands historia, självstyrelse, kultur och svenska språk med tanke på skolorna och den stora allmänheten. Webbsidan är interaktiv och kompletteras under jubileumsåret.

Riksarkivets huvudbyggnad 130 år

Riksarkivets huvudbyggnad blev färdig i oktober 1890. Läs mer om byggnaden ritad av arkitekten Gustaf Nyström i vår webbartikel.

Det Ryska Sveaborg

Hurdant var det ryska Sveaborg - Krepost Sveaborg