Nyheter

12.11.2013

En nybyggnad för arkivverkets centralarkiv planeras i S:t Michel

Arkivverket och Senatsfastigheter bereder ett gemensamt projekt för nybyggnad för arkivverkets kommande centralarkiv i S:t Michel. Projektplaneringen inleddes sommaren 2011 och den ska avslutas i slutet av 2013.

(Foto: Arkkitehtityöhuone APRT)

Centralarkivprojektet omfattar flera byggetapper och enligt planen ska den första etappen bli färdig i slutet av 2017.  Den omfattar cirka 5 000 m2.  Målet är att placera 70 000 hyllmeter arkivmaterial och dessutom kartmaterial från arkivverkets olika enheter i byggnaden. Den största enskilda materialöverföringen görs från Riksarkivets verksamhetsställe i Sörnäs (det tidigare krigsarkivet), som läggs ned när centralarkivet färdigställs.

Till följd av överföringarna frigörs arkivlokaler på arkivverkets andra verksamhetsställen för nytt arkivmaterial.  Det nya centralarkivet är en lösning på arkivverkets akuta brist på lokaler ända fram till 2020-talet. Utan tillbyggnad skulle arkivverkets befintliga arkivutrymmen bli fulla i slutet av detta årtionde och arkivverket skulle inte kunna ta emot nytt arkivmaterial. För närvarande innehar arkivverket arkivmaterial som ska förvaras varaktigt för cirka 200 000 hyllmeter på nio orter.

Centralarkivet och S:t Michels landsarkiv kommer att utgöra en funktionell enhet där verksamheten organiseras främst med stöd av landsarkivet. Centralarkivet kommer inte att ha forskarservice på plats, utan den tillhandahålls i landsarkivets lokaler.  Övrig informationsservice tillhandahålls emellertid av centralarkivet på elektronisk väg. I centralarkivet behövs personal i huvudsak just för informationsservicen. Det totala behovet av arkivpersonal kommer att bero på vilka andra funktioner som placeras i arkivet. Centralarkivet är till för hela arkivverket och för tillfället måste verket bedöma vilka av verkets gemensamma funktioner som ska skötas i centralarkivet.     

Byggplatsen för centralarkivet finns i stadsdelen Kalevankangas i S:t Michel. Projektet kan genomföras under förutsättning att de planmässiga villkoren och villkoren gällande besittningsrätten för byggplatsen uppfylls och att riksdagen godkänner den föreslagna hyresfullmakten för arkivverket i budgeten för 2014. För projektet behövs dessutom finansutskottets bifall och därefter ytterligare Undervisnings- och kulturministeriets slutliga godkännande.

Målet är en så effektiv byggnad som möjligt vad beträffar arkiveringssystemet och energiekonomin och en byggnad som är förenlig med byggplatsen och tidens krav, både byggtekniskt och arkitektoniskt sett. Arkitekt är Yrjö Rossi från Arkkitehtityöhuone APRT och energiexpert DI Erja Reinikainen från Energia ja Ympäristö Granlund Oy.


Mer information:

  • planeringschef Jorma Vappula, Riksarkivet, fornamn.efternamn@narc.fi, tfn 029 533 7117
  • kundchef Reijo Mälkiä, Senatsfastigheter, fornamn.efternamn@senaatti.fi, tfn 0400 609 419