Nyheter

09.01.2014

Över hundra år gamla befolkningsregisterhandlingar tillgängliga på Internet

Arkivverket har preciserat principerna för Digitalarkivet. Hittills har endast befolkningsregisterhandlingar som är äldre än 125 år varit tillgängliga på Internet. Yngre material har kunnat användas på arkivverkets interna nät i Riksarkivets och landsarkivens forskarsalar.

Sedan början av 2014 finns även det digitaliserade material som är 100–125 år gammalt tillgängligt i arkivverkets Digitalarkiv. Förändringen gäller material som har utarbetats 1913 eller tidigare och som tidigare varit visningsbegränsat.

Efter förändringen har arkivverket öppnat sammanlagt 441 000 filer som innehåller befolkningsregistermaterial från kyrkoböcker. Detta utgör knappt tio procent av det digitaliserade materialet.  Genom förändringen har sammanlagt 246 000 filer med helt nya mantalslängder blivit tillgängliga i Digitalarkivet.


Ytterligare information om förändringen lämnas av

  • Jarno Linnolahti, direktör för ansvarsområdet för informationsservice, Riksarkivet/Joensuu landsarkiv, tfn 029 533 7161

Frågor gällande digitalisering och teknisk användning av material besvaras av

  • István Kecskeméti, sektordirektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7036
  • Reko Etelävuori, överinspektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7010

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi