Nyheter

10.02.2014

Mässan Avoin Suomi 2014 ersätter de traditionella Arkivdagarna

De riksomfattande Arkivdagarna 2014 som enligt planerna skulle ordnas för nionde gången i ordningen i Helsingfors den 11–12 september 2014 har annullerats. I stället deltar vi i arrangemangen av mässan Avoin Suomi 2014 som statsrådets kansli ansvarar för. Delta du också!

Avoin Suomi 2014

Temat för mässan som hålls den 15–16 september 2014 är: Möjligheter för utnyttjande av öppen information som nyckel till Finlands framgångar och välfärd

De framtida proffsen inom dokumentförvaltning och arkivering är inte enbart experter på informationsförvaltning utan de möjliggör också den samhälleliga utvecklingen. Den öppna informationen i arkiven ger i bästa fall upphov till högkvalitativ forskning samt affärsverksamhet som grundar sig på innovationer och stöder demokratin genom att göra medborgarna delaktiga. Allt detta kräver substanskompetens inom branschen och därtill förmåga att greppa större helheter.

Nu ges yrkesfolket inom arkivbranschen en fin möjlighet att nätverka om öppen information när de traditionella Arkivdagarna slås ihop med en större helhet – mässan Avoin Suomi 2014 som anordnas av statsrådets kansli. Mässan sammanför olika aktörer (den offentliga sektorn, företag och medborgarorganisationer) och främjar utnyttjande av öppen information på nya, innovativa sätt. Möjligheterna att utnyttja öppen information och de finländska framgångssagorna får den synlighet de förtjänar på den stora mässan i Wanha Satama i september.

Statsrådets kansli genomför mässan i samarbete med Finansministeriet, Kommunikationsministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Justitieministeriet, Riksarkivet, Delegationen för informationsspridning, Tieke, Open Knowledge Finland och Avoin ministeriö.

Under våren ges utförligare information om programmet.

Välkommen!


Mer information om arkivverkets medverkan på mässan lämnas av:

  • utvecklingschef Aino Heikkinen, tfn 029 533 7021, Riksarkivet
  • forskningschef Päivi Happonen, 029 533 7018, Riksarkivet
  • fornamn.efternamn@narc.fi