Nyheter

20.02.2014

Nyckelfrågor inom forskning och upphovsrätt

Inverkar upphovsrättfrågor på universitetens forskning? Det här utreddes genom en enkät som fick stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Över 1200 forskare och forskningsdirektörer från olika vetenskapliga områden och från alla Finlands universitet svarade på enkäten. Målet var att kartlägga forskningsarbetets upphovsrättsliga problem och utvecklingsbehov.

På basis av enkäten är nuläget relativt bra, men inte problemfritt. Det är sällan som forskare stöter på olösliga problem i anslutning till upphovsrätten i sin forskning. De problem som uppstår hänför sig bl.a. till oklarheter i samband med hur material får användas samt publiceringsvillkor för forskning. Även materialens avgifter sågs som ett problem.

Ett annat problem var att forskare överlag inte har kännedom om upphovsrättslagen.

Upphovsrätt och forskning – utredning om forskarnas perspektiv. Utredningen är på finska.

(Källan: Etusivu 20.2.2014)