Nyheter

01.04.2014

Skoltsamernas arkiv på förslag till Unescos lista över världsminnen

Riksarkivet och Samearkivet har föreslagit att Skoltbyns arkiv upptas på Unescos lista över världsminnen. Hittills har man upptagit endast 301 objekt från hela världen på listan.

Skoltarkivet från byn Suonikylä i Petsamo hör till det mest värdefulla i den samiska befolkningens dokumentära kulturarv. Det äldsta dokumentet är från 1601 och det nyaste från 1775.

Dokumenten som samlats i en nio meter lång rulle är beslut av de ryska kejsarna och intygar skoltbyns rättigheter till betesmarker och fiskevatten. Deras symboliska betydelse är stor för hela samebefolkningen och även för alla ursprungsfolk.

Räddades undan kriget

Dokumenten limmades ihop med benlim. Den långa dokumentrullen bevarades i ett urholkat fodral av tall. Ett noggrant täljt glidlock slöt tätt och skyddade de värdefulla dokumenten i de hårda förhållandena i norr.

Arkivet bevarades på en hemlig plats som var känd av endast tre betrodda män från olika familjer åt gången.

Petsamo anslöts till Finland i Freden av Dorpat 1920. Efter att vinterkriget brutit ut evakuerades skolterna från Petsamo till Tervola. De finländska gränsbevakarna räddade arkivfodralet som hittades i den tömda byn. Först fördes det till staben för Lapplands gränsbevakning i Rovaniemi och därifrån år 1942 till riksarkivet i Helsingfors.

Skoltkollektivet var inte medvetet om att arkivet hade bevarats, utan trodde att det hade blivit förstört under kriget. Arkivet ”upptäcktes” på nytt först 1996.

Arkivet tillbaka till Sameland 2012

Samearkivet är underställt Riksarkivet, och dess verksamhet startade i Samekulturcentret Sajos som öppnades i början av 2012 i Enare. I samband med att Samearkivet öppnades, överlämnade Riksarkivet arkivet tillbaka till skoltkollektivet som åter överlämnade det vidare till Samearkivet för permanent förvaring. Det historiskt och kulturellt sett unika arkivet återvände till Sameland.

Endast en liten del av de objekt som föreslås bli upptagna på Unescos lista över världsminnen blir godkända. Unesco meddelar vilka objekt som upptas i juni-juli 2015.

Riksarkivets förslag stöds av skoltarnas byastämmor i Nellim-Keväjärvi och Näätämö, Sametinget, skoltsamernas kulturförening Saa’mi Nue’tt, Finlands Unesco-kommission och Finlands nationella kommitté för Unescos Världsminnesprogram.

Mer information:

  • generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet, tfn 040 592 5131
  • arkivarie vid Samearkivet Suvi Kivelä, Riksarkivet, tfn 050 562 3676
  • e-postadresserna är i formatet förnamn.efternamn@narc.fi

  • ordförande Pauliina Feodoroff, Skoltsamernas kulturförening Saa´mi Nue´tt, tfn 040 7364475
  • e-post: pauliinafeodoroff[@]gmail.com

Finlands nationella kommitté och mer information om arkivet:
www.maailmanmuisti.fi