Nyheter

02.05.2014

Hissrenovering i Åbo landsarkiv

Åbo landsarkivs hiss förnyas och arbetet varar ca 1 månad fr o m 5.5.2014. Leveransen av handlingar från magasinen till forskarsalen begränsas i någon mån. Vi beklagar det besvär som detta förorsakar våra kunder och tackar för tålamodet i denna situation.