Nyheter

16.05.2014

Material från de tidiga skedena av statens naturskydd har överlämnats till Riksarkivet

Miljöministeriet har överlämnat till Riksarkivet de handlingar som tillkommit i uppgiften som statens naturskyddsövervakare under åren 1924–1980.

Materialets omfattning är 3,5 hm och det får användas fritt av forskare. Miljöministeriet ansvarade för kostnaderna för att ordna handlingarna.

Den första naturskyddslagen i Finland stiftades 1923. Mellan 1924 och 1938 sköttes tjänsten som statens naturskyddsövervakare som bisyssla. Den första som skötte uppgiften var intendenten för Högholmens djurpark, Rolf Palmgren. År 1939 inrättades en tjänst som huvudsyssla som statens naturskyddsövervakare vid Forstvetenskapliga forskningsanstalten (fr.o.m. 1953 Skogsforskningsinstitutet). I början av 1973 överfördes uppgiften som statens naturskyddsövervakare från Skogsforskningsinstitutet till Jord- och skogsbruksministeriet. År 1983 överfördes uppgiften som naturskyddsövervakare till Miljöministeriet.

Till naturskyddsövervakarens uppgifter hörde bl.a. att lämna initiativ och förslag på naturskyddsåtgärder och ge privata markägare handledning och råd i naturskyddsfrågor samt att stå för upplysningsverksamhet i anslutning till naturskyddet. Dessutom hade naturskyddsövervakaren en central roll i utvecklingen av verksamhet i anslutning till naturreservat och nationalparker.

Naturskyddsövervakarens arkiv ger en god inblick i de tidiga skedena i statens naturskyddsverksamhet. Merparten av handlingarna är från 1939–1972, då professor Reino Kalliola (1909–1982) innehade tjänsten som statens naturskyddsövervakare. Utöver sitt tjänsteuppdrag var Kalliola aktiv i naturskyddsföreningar och lagberedningsprojekt. Han var även vetenskapsman och facklitterär författare. Dessa olika dimensioner i Kalliolas verksamhet kommer fram även i naturskyddsövervakarens arkivmaterial.

Mer information:     

  • överinspektör Vesa-Matti Ovaska, Riksarkivet, tfn 029 533 7175
  • överinspektör Niko Mäkinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7066