Nyheter

22.05.2014

Giltighetstiden för SÄHKE2-normen har förlängts till utgången av 2015

Arkivverket har förlängt giltighetstiden för SÄKHE2-normen till och med 31.12.2015.

SÄHKE2-normen, som trädde i kraft i början av 2009, gäller hantering, förvaltning och förvaring av elektronisk dokumentär information. Normen utgör ramen för skapande av elektroniska processer för hantering av dokumentär information och för tillförlitlig elektronisk förvaring av information inom den offentliga förvaltningen. Normens giltighet tryggar kontinuiteten i utvecklingen av den elektroniska dokumentförvaltningen.


Mer information:

utvecklingschef Mikko Eräkaski, Riksarkivet, tfn 029 533 7009
forskningschef Päivi Happonen, Riksarkivet, tfn 029 533 7019
e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi