Nyheter

16.01.2013

Ett unikt privatarkiv införskaffades från Sverige

Von Stedingk-släktens privatarkiv som tillhört hertigsläkten d’Otrante i Sverige har införskaffats till Finland och Riksarkivet. Arkivet innehåller ytterst värdefullt material med tanke på Finlands historia.

Bland det mest intressanta innehållet i arkivet finns dokument som tillhört Sveriges sista fältmarskalk, greve Curt von Stedingk (1746–1837). Han var en av de mest kända svenskarna under sin tid och ingick i Karl den tredjes närmaste krets. Arkivet innehåller över hundra privata brev till Karl III.

Savolaxbrigadens arkiv ingår

Den för Finlands del mest intressanta helheten utgörs av Karelska dragonregementets arkiv och Savolaxbrigadens arkiv. Curt von Stedingk var kommendör för Savolaxbrigaden under Gustav den tredjes krig (1788–1790). Arkivet är fortfarande komplett efter alla dessa år och omfattar totalt 14 mappar.

Särskilt intressanta är den föregående kommendören för Savolaxbrigaden, överstelöjtnant Berndt Johan Hastfers dokument. Hastfer var en anhängare av Anjalaförbundet. Hastfer förde under kriget hemliga förhandlingar med G.M. Sprengtporten och ryssarna. Gustav III gav därför order om att von Stedingk skulle fängsla honom och beslagta samtliga Hastfers dokument, som ingår i arkivet som Riksarkivet nu införskaffat.

Material från gränsförhandlingarna år 1809

Utöver i det militära utmärkte sig Curt von Stedingk som diplomat. Han var den andra av två svenskar som undertecknade fredsavtalet i Fredrikshamn (1809) efter Finska kriget. Han var även Sveriges representant vid förhandlingarna med Ryssland, där man bekräftade den nuvarande riksgänsen mellan Sverige och Finland.

I arkivet ingår allt material han använde sig av vid förhandlingarna, bland annat en viktig plan för gränsdragning vid Torne älv. I förhandlingsdokumenten ingår rikligt med anteckningar av von Stedingk, som belyser uppkomsten av riksgränsen.

Du kan läsa mer om von Stedingk-släktens arkiv och Curt von Stedingks sällsynt innehållsrika liv på arkivverkets webbplats. På sidan finns även en bild på Curt von Stedingk, som får publiceras.

Arkivet till Finland under sommaren 2013

Arkivets anskaffningspris uppgick till 465 000 euro. Undervisnings- och kulturministeriets andel var 150 000 euro. Sveriges riksarkiv digitaliserade hela materialet. Efter detta flyttades originalmaterialet till Riksarkivet sommaren 2013.  Riksarkivet presenterade originalmaterialet för pressen och allmänheten då det anlände till Finland. Det digitaliserade materialet finns fritt tillgängligt på nätet.