Nyheter

24.01.2013

Statens säkerhetsfonds arkivmaterial överläts till Riksarkivet

Finansministeriet har överlåtit statens säkerhetsfonds arkiv för åren 1992–2006 till Riksarkivet. Statens säkerhetsfonds arkiv är en värdefull helhet som skildrar Finlands samtidshistoria och ekonomiska historia, recessionen på 1990-talet och strukturförändringen inom den finländska banksektorn. Materialet omfattar totalt 45 hyllmeter.

Syftet med statens säkerhetsfond som instiftades i april 1992 var att trygga stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet och hantera bankkrisen (Lag om statens säkerhetsfond 379/1992). Statens säkerhetsfond var under det första året administrativt en del av Finlands Bank. Fonden fungerade inledningsvis enligt lagen direkt underordnad riksdagen till och med maj 1996, varefter fonden har skötts av finansministeriet.

Ett eget förvaltningsråd grundades för statens säkerhetsfond, som utgjordes av riksdagens bankfullmäktige. Förvaltningsrådet godkände säkerhetsfondens regler och de allmänna principerna för fondens stödåtgärder. Dessa principer utgjorde grunden för statens säkerhetsfond, och senare för villkoren i statsrådets beslut om stöd till banker.

I statens säkerhetsfonds första uppgiftsklass ingår förvaltningsdokument: bl.a. förvaltningsrådets och direktionens protokoll samt dokument i anslutning till bokföringen. Dokumenten i de övriga uppgiftsklasserna är arkiverade enligt bank- och bankgrupp, och innehåller bl.a. ansökningar och beslut om stöd, revisioner samt bankspecifika verksamhetsplaner. Du kan bekanta dig med förteckningsuppgifterna för fondens arkiv i arkivverkets arkivdatabas Vakka.

Statens säkerhetsfonds material finns i Riksarkivets filial på Regeringsgatan. Användning av materialet är fortfarande i regel begränsat (25 eller 100 år), och användningstillstånd beviljas av finansministeriet.  Man ansöker per e-post om användningstillstånd på adressen valtiovarainministerio[@]vm.fi.