Nyheter

22.04.2013

Mii ry har överlåtit sitt arkiv till Samearkivet

Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry, sameföreningen i Rovaniemi, har överlåtit sitt arkiv till Samearkivet. Mii ry grundades av samiska studerande i Helsingfors 1974 och är den första sameföreningen som har grundats i stadsmiljö. Tack vare föreningens verksamhet grundades en samiskspråkig dagsvårdsplats i Rovaniemi 2008 där ett tjugotal barn med samiska som modersmål för närvarande är i dagvård.

"Det är en känsla av lättnad nu när papperen är i säkert förvar och inte längre hos privatpersoner. De har samlats in på åtminstone fyra olika platser och fortfarande saknas en del. I arkivet finns det material som säkerligen är intressant för dem som vill veta hur man har lyckats med att främja utbildnings- och dagvårdsfrågor utanför sameområdet", säger Mii ry:s sekreterare Outi Paadar.

Det material som nu har överlåtits till Samearkivet utgör två hyllmeter. Materialet är osorterat.

"Överlåtelsen av Mii ry:s arkiv är betydande, eftersom materialet så väl beskriver hur stadssamerna som saknar rättsskydd har varit och fortfarande är tvungna att kämpa för att bevara sitt språk och sin kultur. Samearkivet är rätt plats för detta material. Förhoppningsvis uppmuntrar Mii ry:s exempel fler föreningar att överlåta sitt arkiv i säkert förvar i Samearkivet, vilket också gör att värdefull information om samernas egen verksamhet finns tillgänglig för intresserade forskare", säger Suvi Kivelä, forskare vid Samearkivet.

Från "vänner av samiska" till egen verksamhet

Juhani Nousuniemi, f.d. chef för radiokanalen YLE Saamen Radio och Mii ry:s första ordförande, som var med om att grunda Mii ry berättar att det fanns ett behov av att grunda en egen förening för samerna år 1974. Föreningen Lapin Sivistysseura var aktiv vid den tiden, men det var främst finska "vänner av samiska" som deltog i verksamheten. Under de första åren ordnade Mii ry flera evenemang i Helsingforsregionen, bland annat utställningar och konserter.

Sedermera låg verksamheten inom Mii ry nere i flera år tills den startades upp igen, och denna gång i Rovaniemi. I Rovaniemi koncentrerade sig föreningen på att jobba för samiskspråkig undervisning och dagvård. Med stöd av invandrarlagen lyckades Mii ry införa två veckotimmar undervisning i nordsamiska i Rovaniemi år 1996. Därefter ingrep föreningen kraftigt i missbruket av samedräkter inom turismen.

Krav på dagsvårdstjänster på det egna modersmålet

I början av 2000-talet engagerade sig föreningen även i frågan om ordnande av dagvård på det egna modersmålet. Föreningen krävde att Rovaniemi stad skulle ordna dagvård på nordsamiska och kom i konflikt med staden. Konflikterna fick stor uppmärksamhet i medierna i norr. År 2008 förelade diskrimineringsnämnden vite till Rovaniemi stad för etnisk diskriminering och underlåtenhet att ordna dagvård på samiska. Det räckte inte länge förrän en samiskspråkig dagvårdsplats grundades.

"Jag tror att Mii ry:s exempel har sporrat samerna att kräva service på sitt modersmål även utanför sameområdet. I dag erbjuds det också dagvård på samiska i Uleåborg och från om med augusti även i Helsingfors”, säger Outi Paadar.