Nyheter

20.05.2013

Karelska förbundets arkiv till Riksarkivet

Karelska förbundet har överlåtit sina arkiv från åren 1940−1970 till Riksarkivet.  Nyare material förblir hos förbundet.

Materialet omfattar tio hyllmeter och kommer att vara tillgängligt för forskare med skriftligt tillstånd av Karelska förbundets verksamhetsledare.