Nyheter

22.10.2013

Dokumentmaterial från luftfartsförvaltningens tidiga skeden tillgängligt för forskare

I Riksarkivet har man ordnat luftfartsförvaltningens dokumentmaterial från 1920–1970-talet för kundanvändning. Materialet omfattar totalt 40 hyllmeter. För kostnaderna för organiseringsarbetet svarade Finavia Oyj.

”Material som är centralt för den finländska luftfartshistorien överfördes till Riksarkivet och ordnades med stöd av Finavia Oyj. Vi uppskattar verkligen bolagets satsning på projektet. Materialet som iståndsatts i överförbart skick är nu tillgängligt för alla som är intresserade av luftfartens historia, och erbjuder omfattande möjligheter för användning i forskningssyfte", säger sektordirektör Juhani Tikkanen på Riksarkivet.

I materialet ingår bland annat dokument med koppling till förvaltningen och internationella relationer under den civila luftfartens tidiga decennier, samt dokument med koppling till byggande, administration och underhåll av flygplatser och flygfält.  Materialet omfattar även dokument från Malms flygplats och Helsingfors-Vanda flygplats tidiga skeden.

Dokumenten har i arkivdatabasen VAKKA införlivats i följande arkiv:

  •  Luftfartsavdelningens arkiv 1963–1970, ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena (innehåller även dess föregångare luftfartens föredragande 1927–1943 och luftsfartsbyrån 1943–1963)
  • Trafikministeriets luftfartsavdelnings arkiv 1970–1972
  • Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygplatsavdelnings arkiv 1937–1972
  • Malms flygplats arkiv 1936–1972
  • Helsingfors-Vanda flygplats arkiv 1952–1972

Dokumenten kan beställas i Riksarkivets forskarsal på Fredsgatan och senare i webbtjänsten Astia. Obs. Dokumenten finns i Broberget, så de levereras först på beställning följande dag till Fredsgatan.

En del av materialet är offentligt och för en del av materialet är användningen begränsad, varvid materialet endast kan användas i godtagbart forskningssyfte.