Nyheter

09.10.2013

En förteckning över brukskopior på mantalslängdmikrofilmer från 1634–1808 nu tillgänglig på nätet

Riksarkivet har digitaliserat förteckningen som underlättar användningen av mantalslängdmikrofilmer på kundernas önskemål.

"Önskemålet om att förteckningen skulle digitaliseras kom från kunderna, som använder förteckningen som hjälpmedel då de studerar mantalslängder", konstaterar överinspektör Reko Etelävuori på Riksarkivet. "Det är möjligt att digitalisera specifikt material av detta slag, då det inte innebär en betydande arbetsbörda. Det årliga digitaliseringsprogrammet strävar efter att så jämlikt som möjligt beakta kunder med olika slags profiler."

Den korrigerade och tillagda andra upplagan av förteckningen stod klar 1989 är publicerad i Riksarkivets stencilserie med nr. 5. Den omfattar mantalslängder i länskonton i Finland, och således inte Ingermanlands eller Gamla Finlands mantalslängder och befolkningsförteckningar. Även mantalslängder fotograferade i Sverige som gäller Österbotten ingår, samt mikrofilmer av mantalslängder som förvaras i landsarkiv. Här förekommer vissa luckor, eftersom dokument antingen har förstörts eller exempelvis inte utarbetats under stora ofreden.

För att underlätta användningen har ett register enligt kommunindelningen år 1939 bifogats till förteckningen, av vilken framgår till vilka härader de gamla moderförsamlingarna har hört, samt den socken eller de socknar, som kommunen som senare bildats utgjorts av.

Hela förteckningen har digitaliserats som en PDF-fil och OCR-avlästs, vilket gör det möjligt att göra textsökningar i dokumentet. Bekanta dig med förteckningen.