Nyheter

03.09.2013

Statistikcentralens arkiv som förvaras i Tavastehus landsarkiv katalogiserades

Arbetet med att katalogisera och beskriva Statistikcentralens arkiv på 1,5 hyllkilometer har slutförts i Tavastehus landsarkiv. Dokumenten kan beställas i forskningssyfte i webbtjänsten Astia. Tillgång till dokumenten kräver dock forskningstillstånd som beviljas av Statistikcentralen.

Statistiska huvudbyråns arkiv som förvaras i Tavastehus landsarkiv utgörs av data insamlat för statistik. Merparten av arkivet utgörs av insamlingsformulär för folkräkning från åren 1941, 1950 och 1960.  De minsta basmaterialen är bland annat dokument i anslutning till statistikföring över skilsmässor och hemskillnader från och med 1885 samt material från den år 1966 genomförda, synnerligen detaljerade hushållsundersökningen. De nyaste dokumenten i arkivet är från år 1992.

Uppgifter som insamlats in i statistiskt syfte är konfidentiella. Materialet kan med Statistikcentralens beslut göras tillgängligt för vetenskaplig forskning eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden. Användningstillstånd beviljas direkt av Statistikcentralen.

En del av Statistikcentralens dokument flyttades från Riksarkivet till Tavastehus landsarkiv i slutet av 2010 som en del av större materialflyttningar i syfte att effektivera användningen av arkivverkets lokaler.

En del av Statistikcentralens material förvaras fortsättningsvis i Riksarkivet. Statistikcentralens dokumentöverföringar till Riksarkivet kommer att fortgå under innevarande år och de närmaste åren, vilket innebär att mer material kommer att göras tillgängligt för forskning. Som en följd av ytterligare överlåtelser kan ändringar komma att göras i arkiv- och seriestrukturuppgifterna för Statistikcentralens dokument i databasen Vakka.

Mer information om att ansöka om användningstillstånd.