Nyheter

28.06.2013

Arbetarskyddsstyrelsens arkiv ordnas mot avgift i Riksarkivet

Arbetarskyddsstyrelsens och dess efterföljares dokument i varaktig förvaring flyttas och ordnas avgiftsbelagt i Riksarkivet. Social- och hälsovårdsministeriet och Riksarkivet har gemensamt hand om projektet. Totalt uppgår materialet till ca 185 hyllmeter och omfattar åren 1973–2004.

I september 2013 flyttades dokumenten till Riksarkivets filial på Regeringsgatan, där de ordnas och katalogiseras. Organiseringsarbetet slutförs under år 2014. Under arbetets gång kan endast bestämda dokument överlämnas till forskare.

"Riksarkivet har under de senaste åren genomfört flera motsvarande avgiftsbelagda organiseringsprojekt i samarbete med myndigheter som önskar överföra sina arkiv. Tack vare våra långt utvecklade verksamhetsprocesser och starka kompetens har vi lyckats uppnå synnerligen hög kostnadseffektivitet. Vi tror att vi de nya tjänster vi erbjuder i allt högre grad intresserar ett flertal myndigheter, och motsvarar deras behov i en omvärld i förändring", konstaterar sektordirektör Juhani Tikkanen på Riksarkivet.