Nyheter

20.08.2013

Stedingk-släktarkivets pärlor fritt tillgängliga på nätet

Riksarkivet införskaffade i årsskiftet 2012–2013 det unika Stedingk-släktens arkiv från Sverige. Arkivet är digitaliserat, och i Digitalarkivet finns nu ett arkiv på 4 200 dokument. Totalt innehåller arkivet 76 000 sidor, som överfördes till Digitalarkivet innan slutet av oktober 2013.

I Digitalarkivet finns nu bland annat följande material:

Stedingk-släktens arkiv innehåller Sveriges sista fältmarskalk och Rysslandsändebudet Curt von Stedingks (1746–1837) dokument, bland annat ett par hundra privata brev till Gustav III. I arkivet ingår även Savolaxbrigadens arkiv som totalt omfattar 14 mappar. Det närapå outforskade släktarkivet ger nya uppgifter om Finland och Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.