Nyheter

25.04.2013

Verket Vanhat käsialat ja asiakirjat (Gamla handstilar och dokument) publicerades på nätet

Riksarkivets publikation "Vanhat käsialat ja asiakirjat" från år 1977 har digitaliserats och gjorts tillgänglig på nätet.

Innan år 1977 hade det inte i Finland publicerats hjälpmedel för att tolka gamla, s.k. tyska handstilar.  I arkivverket var detta "en kännbar brist upplevd i rådgivningen till forskare".

I verket presenteras handstilar i användning i Finland från 1500-talet till början av 1800-talet. Eftersom är det medeltida dokumentmaterialet som berör Finland ytterst knapphändigt och till största delen publicerat som tolkat, finns det endast två texter som exempel på medeltida handstilar i verket. Dessutom ingår ett par texter skrivna på 1700-talet och 1800-talet med latinska dvs. moderna bokstäver.

Förståelse av innehållet i äldre dokument förutsätter förutom tolkning av handstilar och kunskap om språket som används även kunskap om samhällsförhållandena då dokumentet utarbetades samt om karaktären och syftet för olika slags dokument. Av denna anledning ingår i guiden utöver presentationer av sätten att skriva samt textexempel och översättningar till modern finska en förklaring av varje text, där dokumenttypen i fråga och olika begrepp som förekommer i texten beskrivs, utöver anmärkningar om sättet att skriva. Som bilaga en kort utredning av monetära enheter och måttenheter under den svenska tiden.

Vanhat käsialat ja asiakirjat.