Nyheter

24.05.2013

Utbildningspaketet Arkistolaitoksen aarteet (Arkivverkets skatter) erbjuds universiteten

Arkivverket erbjuder universiteten ett utbildningspaket som uppmuntrar de studerande att använda arkivverkets material och besvarar centrala frågor i anslutning till användning av materialet.

Universiteten har kunnat beställa utbildningspaketet enligt önskemål sedan hösten 2013. Man kommer närmare överens om detaljerna med varje enskilt universitet.

Utbildningspaketet förverkligas som ett endagsseminarium vid Riksarkivet eller det lokala landsarkivet, där man använder originaldokument som material.

Utbildningspaketet omfattar åtta föreläsningstimmar (kl. 9.00–17.00 eller enligt avtal) och priset är 640 euro. Utöver detta ersätter universitetet föreläsarens resekostnader som skattefria kostnadsersättningar, inte som skattebelagt arvode, samt dagpenning.

Innehållet i utbildningspaketet:
1.    Materialens karaktär
-    Vilka slags material ingår i arkivverkets samlingar, vilken information finns sparad i materialen
2.    Hur hittas materialet
-    Diarier och andra sökmetoder
-    Dokumentförvaltningens grunder med tanke på materialsökning
-    Praktiska exempel
-    Beställningar i 4 av delens material
3.    Forskning elektroniskt
-    Skillnader mellan digitaliserade och elektroniska material
-    Vad har digitaliserats, varför har man valt att digitalisera, hur skiljer sig användning av digitaliserat material från användning av traditionellt material
-    Nya elektroniska material
-    Övriga tjänster (t.ex. PID, AHAA, forskningsdatabaser)
4.    Praktiska övningar + hemuppgift
-    Hands on-övningar, bas för hemuppgift, där den studerande självständigt använder sig av tillägnade färdigheter.