Nyheter

06.05.2013

Länsstyrelsernas och övriga regionförvaltningsmyndigheter material tillgängligt för forskare i och med ALKU-projektet

Som ett resultat av gallrings- och organiseringsprojektet för regionförvaltningsmyndigheternas arkiv (ALKU-projektet) som inleddes 2011 har till dags dato cirka 2 500 hyllmeter av regionförvaltningsmyndigheternas föregångarorganisationers dokument överförts till varaktig förvaring vid arkivverket. Det material som överläts till arkivverket och ordnades under år 2012 (cirka 1 500 hyllmeter) gjordes tillgängligt för forskare under början av 2013

Projektet fortsatte under 2013 i Vasa, Jyväskylä, Tavastehus, Åbo, S: Michels och Uleåborgs landsarkivs områden, då man i landsarkiven organiserade de lokala regionförvaltningsmyndigheternas (regionförvaltningsverken och NTM-centralerna) föregångarorganisationers material. Det material som ordnades under 2013 var tillgängligt för forskare i början av 2014. Projektet fortsätter till slutet av år 2014.

För finansieringen av ALKU-projektet svarar finansministeriet (regionförvaltningsverken) och arbets- och näringsministeriet (NTM-centralerna). Arkivverket svarar för förverkligandet och styrningen av projektet samt projektförvaltningen.  Även regionförvaltningens myndigheter har allokerat egna resurser till projektet.

Till dags dato inkluderar de arkiv från regionförvaltningsverkens föregångare som ordnats och överförts i arkivverkets ägo bl.a. dokumentmaterial med koppling till länsstyrelsernas länsrättigheter, allmänna avdelningar, länskontor, skolavdelningar och social- och hälsoavdelningar. Arkiven överförda från NTM-centralernas föregångarorganisationer innefattar för sin del bl.a. bosättnings-, jordbruks- och landsbygdsnäringsgrenskretsars material, industrikretsars och HIM företagstjänsters kretskontors material, samt jordbruksingenjörskretsars, vattenkretsars samt arbetskraftskretsars material.