Nyheter

27.06.2014

Ambassadör G.A. Gripenbergs dagböcker ges ut

Utgivningen av ambassadör Georg Achates (G.A.) Gripenbergs redigerade Stockholmsdagböcker (1942−1955) är en stor sak för historieforskare och -fantaster.

Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia i Sverige har godkänt G.A. Gripenbergs dagböcker i sitt publikationsprogram och beviljat Riksarkivet finansiering för redigering av dagböckerna. Verket är alltså resultatet av ett nordiskt samarbete, och tanken är att det ska ges ut så snart som möjligt.

För den stora massan är G.A. Gripenberg nästan helt okänd, även om han var en av de mest betydande bakgrundsfigurerna på ämbetsmannanivå i Finlands samtidshistoria. Han tjänstgjorde utomlands under hela sin ämbetskarriär. Gripenberg arbetade i hela tretton år som chef för Finlands mest centrala beskickning i Stockholm, där det hörde till ambassadörens uppgifter att genomföra bokstavligen livsviktiga uppdrag för statsmakten. Han fick ofta sina uppdrag direkt av de tre kristida presidenterna Ryti, Mannerheim och Paasikivi.

I forskningslitteratur är det vanligt med resuméer och citat ur Gripenbergs dagböcker. Det finns tiotals dagboksvolymer från den främsta perioden under hans karriär åren 1933–1955. Minnesanteckningarna innehåller tjänsteangelägenheter som i huvudsak rör diplomati, men också personligt material, som dock kommer att få en mindre roll i den slutliga publikationen. Vid valet av material till verket har samma redigeringsprinciper tillämpats som vid motsvarande publikationer i Finland och världen över.

Dagböckerna skildrar ett samtidshistoriskt persongalleri helt i sin egen klass, och samtidigt presenterar verket de bilaterala relationerna mellan Finland och Sverige och ger en heltäckande bild av storpolitiska, diplomatiska och utrikespolitiska angelägenheter och utrikesförvaltningsfrågor. Publikationen ger en unik tidsbild av världen som genomgick enorma förändringar under åren 1942–1956. Dagboken ger dagens svenskar en glimt av livet och förhållandena i det dåtida kungariket och belyser dessutom Finlands utrikespolitiska önskemål, antaganden och metoder. Framför allt ger dagböckerna en annan bild av kriget, en politisk bild utanför striderna som ger detaljerad information om Sveriges centrala roll i den finska utrikespolitiken.Mer information: forskare Kauko Rumpunen, Riksarkivet, tfn 029 533 7093, fornamn.efternamn@narc.fi