Nyheter

07.07.2014

Riksarkivet söker specialforskare till utveckling av registerforskningens infrastruktur

Specialforskare, utveckling av registerforskningens infrastruktur

Arkivverkets uppgift är att säkerställa att de handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att förbättra deras användbarhet samt att främja forskning och utveckling inom branschen. Arkivverket består av Riksarkivet och sju landsarkiv.

Tjänsten tillsätts på viss tid 15.8.2014–31.12.2014.

Ansökningstiden går ut 28.7.2014 klockan 16.00.

Vid Riksarkivet utvecklas en ny nationell forskningsinfrastruktur som ett samprojekt tillsammans med Statistikcentralen för att underlätta användningen av den offentliga förvaltningens registeruppgifter i forskningssyfte. Vid Riksarkivet finns också Informationscentret för registerforskning.

Vi söker en specialforskare till uppgifter inom utveckling av registerforskningens infrastruktur. Specialforskarens uppgift är att delta i skapandet av en ny forskarservice för registerforskning vid Riksarkivet samt att förbättra den befintliga servicen. I den nya servicen riktar sig uppgiften till planering och skapande av en stöd- och informationstjänst för registerforskning. I vilken utsträckning uppgiften fokuserar på underhåll av den befintliga servicen och skapande av en ny service bestäms utifrån den valda personens kompetens och bakgrund.

Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett projekt som har valts för den nya vägkartan över Finlands forskningsinfrastrukturer och som verkställer strategin för Finlands politik för vetenskaps- och forskningsinfrastrukturer. Det är fråga om en visstidsanställning som sannolikt varar till utgången av 2015, även om det första arbetsavtalet ingås fram till utgången av 2014.

Behörighetskrav: Det finns inga föreskrivna behörighetskrav för tjänsten.

Av den sökande förväntar vi oss: Bäst förutsättningar för att sköta uppgiften ger lämplig högre högskoleexamen och god kännedom om genomförande av registerforskning. För att uppgiften ska kunna skötas med framgång ska den valda personen ha utmärkt förmåga att samarbeta och nätverka, god organisationsförmåga, erfarenhet av utvecklingsuppgifter och ett utvecklingsorienterat arbetssätt. I uppgiften krävs kunskaper i de vanligaste kontorsprogrammen. God kännedom om webbkommunikationsmiljöer och erfarenhet av skapande och underhåll av webbplatser är meriterande.

Språkkunskaper som krävs i uppgiften: I uppgiften krävs goda kunskaper i finska och engelska.

Lönegrund: Lönen bestäms enligt uppgiftens kravnivå och den personliga prestationsnivån, totallönen är 3 400–4 100 euro i månaden.

Ansökningar ska i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet: www.valtiolle.fi Arbetsnyckel 600-137-14

Du kan dock söka denna tjänst även genom att skicka din ansökan till nedanstående adress.

Riksarkivet, Fredsgatan 17, 00170 HELSINGFORS

Både ansökan och kuvertet ska märkas med tjänstens arbetsnyckel. Ansökningarna returneras inte.

Mer information om tjänsten:

Irma-Leena Notkola, 029 533 7070, fornamn.efternamn@narc.fi

Päivi Happonen, 029 533 7018, fornamn.efternamn@narc.fi