Nyheter

26.11.2014

Alterneringsvikariat som informationstjänstsekreterare (arkivverket/ Vasa landsarkiv)

Vasa landsarkiv söker en vikarie för informationstjänstsekreterare (kravnivå 6) under alterneringsledigheten 16.12.2014–10.12.2015. Till informationstjänstsekreterarens uppgifter hör kundservice i forskarsalen, att göra utredningar samt att ordna och förteckna arkiv. Förtrogenhet med arkivverkets arbetsuppgifter samt goda kunskaper i finska och svenska räknas som merit.

Som vikarie kan anställas en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 dagar under de 14 månader som föregått vikariatet eller en person som inte fyllt 30 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller en person som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.

Tilläggsuppgifter ges av direktören för landsarkivet Arja Rantanen, arja.rantanen(at)narc.fi, tfn 0295 337 301.

Skicka ansökan (med bilagor) senast 5.12.2014: arkisto(at)narc.fi.