Nyheter

23.01.2015

Undervisnings- och kulturministeriet informerar: Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp som dryftat en revidering av arkivlagen överräckte sitt förslag om att förnya lagstiftningen som gäller arkivverket till undervisnings- och kulturministeriet på fredagen. Målet är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Enligt förslaget skall arkivverket i sin nuvarande form i två steg, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersättas med en helhet med namnet Riksarkivet. Riksarkivet skall enligt förslaget ha hela landet som verksamhetsområde.

Riksarkivet skall enligt förslaget ledas av en generaldirektör. Personalen i landskapsarkiven överflyttas till Riksarkivet och skall enligt förslaget även sköta nationella ärenden. Riksarkivets centrala uppgifter föreskrivs i den nya lagen om Riksarkivet.

Den föreslagna ändringen skulle möjliggöra en effektivare verksamhet genom att uppgifterna sköts nationellt utan regionala gränser.

Riksarkivet skulle i och med reformen få rätt att ändra ett dokument som en myndighet förvarar där till elektronisk form och förstöra tidigare pappers- eller annan tidigare form av dokumentet. Förutsättningen är att dokumentets ursprung bevaras och att dess kulturhistoriska värde inte förstörs eller försvagas.

Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform, och övriga författningsförslag avlåts som särskilda propositioner. Förslaget är skrivet i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen föreslår att lagändringen träder i kraft från och med ingången av 2016.

Ytterligare information:
undervisningsrådet Annu Jylhä-Pyykönen (UKM), tfn 02953 30123
regeringsrådet Immo Aakkula (UKM), tfn 02953 30354
överinspektör Anne Luoto-Halvari (UKM), tfn 02953 30200

Arbetsgruppens förslag

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelandet 23.1.2015