Nyheter

30.01.2015

Riksarkivet digitaliserar Bergstingsrätternas domböcker

Riksarkivet har effektiviserat digitaliseringen av sina originaldokument och i januari har återigen nya helheter förts in i Digitalarkivet. Bergstingsrätternas renoverade domböcker från 1810–1854 finns nu i elektronisk form. Det digitala materialet omfattar 30 arkivenheter, 0,5 hyllmeter.

Sverige kontrollerade bruken och järnproduktionen med bergstingsrätter från början av 1700-talet. Förvaltningen styrdes av Bergskollegium i Stockholm, ett centralt ämbetsverk inom gruvnäringen. På lokal nivå indelades landet i bergsmästardömen, där ansvaret för förvaltningen låg på bergsmästarna.

Finland var indelat i tre bergslag: Nylands, Tavastlands samt Åbo och Björneborgs län, Vasa och Uleåborgs län samt Viborgs, Kuopio och S:t Michels län.

Bergsmästaren utövade tillsyn över brukens verksamhet och var ordförande för bergstingsrätten som sammankallades i varje bruk en gång om året. Tingsrätten handhade juridiska, administrativa och produktionsmässiga frågor.

Bergstingsrätten uppfördes vid järnbruk, gästgiverier och privathus. Som ordförande fungerade bergsmästaren och till nämndens varierande sammansättning hörde häradshövdingar, häradsnämndemän, åldermän och kronans tjänstemän. Bergstingsrättens ordförande skickade de renskrivna protokollen till hovrätten.

Bergstingsrätterna avskaffades i Finland 1854, och deras ärenden överfördes till häradsrätterna.

I januari 2015 har Riksarkivet även börjat digitalisera häradsrätternas renoverade domböcker från den autonoma tiden.

Mer information: sektordirektör István Kecskeméti, Riksarkivet, tfn 029 533 7036, fornamn.efternamn@narc.fi