Nyheter

09.02.2015

Centralen för turistfrämjandes arkiv tillgängliga för forskare

I Riksarkivet har man organiserat Centralen för turistfrämjandes (CTF:s) arkivmaterial från 1970–2010-talen för kundanvändning. Tack vare detta arbete har Riksarkivets kunder nu tillgång till dokument från CTF:s hela verksamhetstid åren 1973–2014. Beskrivnings- och organiseringsarbetet med de sista materialomgångar som överlämnades till Riksarkivet blev klart vid årsskiftet. CTF stod för kostnaderna för arbetet.

Den färdigställda materialhelheten inkluderar arkivmaterial från CTF:s centralbyrå och arkiv från CTF:s verksamhetsenheter utomlands. Karaktäristiskt för dessa är de omfattande samlingarna av tidningsurklipp, som dels belyser den offentliga bild man ville ge av Finland utomlands, dels hur bilden slutligen utformades. Detta material är i huvudsak på främmande språk.

Sett till helheten erbjuder CTF:s arkiv omfattande information om främjande och utveckling av både den inhemska turismen och den inkommande turismen till Finland. Material kring samma tema finns också i arkiven från CTF:s föregångare, dvs. Finlands turismförening, Finlands Turistförbund och turistrådet. CTF:s verksamhet som statligt ämbetsverk lades ned den 31 december 2014, varvid centralens funktioner överfördes till Finpro ry.

Dokumenten kan beställas i Riksarkivets forskarsal på Fredsgatan och senare i webbtjänsten Astia. Obs. Dokumenten finns på verksamhetsstället i Sörnäs, varför de levereras först på beställning till Fredsgatan följande dag.

En del av materialet är offentligt och för en del av materialet är användningen begränsad, varvid materialet endast kan användas i godtagbart forskningssyfte.

Mer information lämnas av  

  • forskare Ville Vuolle, tfn 029 533 7122
  • överinspektör Jani Karell, tfn 029 533 7032
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi
  • jouren i forskarsalen på Fredsgatan, via Riksarkivets växel, tfn 029 533 7000