Nyheter

09.04.2015

Dahlströmska kartoteket tillgängligt via internet

Det Åbo-relaterade så kallade Dahlströmska kartoteket omfattar ca 300 000 indexkort. Kartoteket upprättades av Åbo magistrats och rådstugurätts arkivarie (senare professor) Svante Dahlström fr.o.m 1920-talet, då han förberedde sin akademiska avhandling. Kartoteket har sedan 1953 kunnat utnyttjas av forskare vid Åbo landsarkiv. Nu har det digitaliserats i sin helhet och är tillgängligt i arkivverkets digitalarkiv via internet: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=312976.KA.

Kartoteket hänvisar främst till Åbo rådstugurätts och magistrats protokoll, men uppgifter har samlats från olika håll – till och med från medeltida källor. Dahlströms avhandling handlade om Åbo brand år 1827, och därför samlade han information i synnerhet om det gamla byggnadsbeståndet i Åbo. Det finns också mycket annan information i kartoteket, t.ex. personhistoriska upplysningar. Det är en riktig guldgruva för var och en, som vill inhämta kunskap om Åbos historia.

Mer information:
överinspektör Päivi Niemelä, Åbo landsarkiv, tfn 029 533 7269
sektordirektör István Kecskeméti, Riksarkivet, tfn 029 533 7036
fornamn.efternamn@narc.fi

Foto: Svante Dahlström och Åbo rådstugurätts protokoll år 1929. Fotograf Elis Löfman. Fabian Dahlströms arkiv.