Nyheter

18.12.2014

Suomen Vaatturiliitto överlät sitt arkiv till Riksarkivet

Det 120-åriga Suomen Vaatturiliitto (Skräddarförbundet i Finland) har överlåtit sitt äldsta arkiv till Riksarkivet. Förbundet finansierar organiseringen av materialet i Riksarkivet och efter organiseringen är arkivet tillgängligt för forskare.

Så tidigt som på 1880-talet började skräddarna i Finland grunda lokala föreningar, men först i mitten av 1890-talet började man sluta sina led även på riksnivå. Enligt det nuvarande Suomen Vaatturiliitto grundades förbundet 1895 när det andra mötet för professionella skräddare i Finland hålls i Åbo. Redan ett år tidigare hade det första mötet för alla lokala föreningar hållits i Helsingfors, men det var i Åbo där den första Huvudkommittén valdes. Det finns till och med flera verk om skräddarnas historia.

Suomen Vaatturiliittos arkiv som nu överlåtits till Riksarkivet innehåller protokoll och annat administrativt material, fotografier och viktiga branschpublikationer, bland annat tidskriften Vaatturi från 1898–1904 och Miestenpukimien Oppikirja från 1898, översatt till finska. Tillsammans med arkivet överfördes också några gamla protokollbindningar från regionala och lokala organisationer. Arkivet omfattar cirka sex hyllmeter.

Mer information: överinspektör Kenth Sjöblom, tfn 029 533 7103