Nyheter

26.11.2014

En unik vägkarta över Finland från 1740 donerades till Riksarkivet

Riksarkivet fick en betydande kartdonation: en unik vägkarta över Finland från 1740.

Vägkartan är veterligen det första kartverket som beskriver vägarna i Finland. Verket innehåller bilder på vägavsnitt från Åbo till Fredrikshamn och från Fredrikshamn till Villmanstrand. Antagligen har verket också omfattat vägavsnitt från Åbo till Österbotten, men de har försvunnit under tidernas lopp.

Det donerade kartverket innehåller sju kartblad med detaljerade beskrivningar av våra huvudrutter, inbegripet Hämeen härkätie (Oxvägen till Tavastland). Kartorna har ritats med tanke på resor och kartbladen har förvarats ihopvikta i höljen.

Den sällsynta vägkartan passar väl in i det redan mångsidiga kartsamlingen i Riksarkivet.

Mer information: generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet, tfn 029 533 7001, fornamn.efternamn@narc.fi