Nyheter

11.09.2014

Historiskt material från Teosto är tillgängligt för forskare vid Riksarkivet

Teosto donerade historiskt material för 60 hyllmeter till Riksarkivet för att användas av forskare inom musik och kulturhistoria.

Donationen omfattar material från flera årtionden från och med 1928 när Teosto grundades. I donationen ingår föreningens administrativa material från 1928–1988 och bland annat Teostos enorma kartotek till och med 2003.

”Utifrån det material som överlåtits till Riksarkivet kan man få en bra uppfattning om det arbete vi i årtioden gjort för att förbättra verksamhetsbetingelserna för musikartisterna”, säger Teostos verkställande direktör Katri Sipilä.

Teostos gamla dokument lyfter fram många personligheter i vår musikhistoria, ger allmän information om hur organisationsverksamheten och musikteknikerna har utvecklats och innehåller intressanta inslag i bland annat Teostos skeden under krigsåren.

Protokollen och breven avslöjar nödtiden, ransoneringen och en stegvis ekonomisk tillväxt, men vittnar också starkt om att man har skapat musik och törstat efter musikupplevelser på alla tider under vår historia.

Forskarna inom musik kan också vara intresserade av Teostos kartotek som innehåller uppgifter i årsordning som musikartisterna och musikförläggarna har lämnat om sina kompositioner, texter och arrangemang.

Uppgifter i materialet kan ses i Riksarkivets och landsarkivens databas Vakka, som innehåller en synnerligen detaljerad beskrivning av innehållet i arkivet. Egentliga dokument kan läsas med ett tillstånd som ska ansökas hos Riksarkivet.