Nyheter

28.10.2014

Vätsäris renbeteslags arkiv överläts till Samearkivet

Vätsäris renbeteslags arkiv har överlåtits till Samearkivet. Arkivet omfattar renbeteslagets verksamhetshandlingar och kontoböcker från 1960-talet till 2000-talet. Merparten av materialet är nyare, det vill säga från 1990-talet och de första åren på 2000-talet. Arkivet är tillgängligt för forskare när det har organiserats.

Arkivdonationen från Vätsäris renbeteslag är mycket viktig med tanke på förvaringen av det dokumentära kulturarvet inom renskötsel. I Samearkivet önskar man fler arkivdonationer från renbeteslag för att kunna skapa en så omfattande materialhelhet av sådana arkiv som möjligt och göra den tillgänglig för forskare. Samearkivet i Enare är ett naturligt förvaringsställe för renbeteslagens arkiv, eftersom arkiven i så fall också finns nära renbeteslagens verksamhetsområde och det område där arkiven ursprungligen har bildats.

Det är viktigt att det dokumentära kulturarvet inom renskötsel bevaras i ändamålsenliga lokaler och är tillgängligt för forskare.  I Samearkivet ingår sedan tidigare ett arkiv från Kaldoaivs renbeteslag och det kompletterades med en ytterligare överlåtelse i början av hösten 2014.

Mer information:  arkivar Inker-Anni Linkola, Samearkivet, tfn 0295 337 042, fornamn.efternamn@narc.fi