Nyheter

10.10.2014

Den ursprungliga texten för Finlandia-hymnen donerades till Riksarkivet tillsammans med Laulu-Miehets arkiv som är viktigt med tanke på kulturarvet

Riksarkivet får en viktig donation med tanke på kulturarvet när Laulu-Miehet, som firar sitt 100-årsjubileum, donerar sitt historiska arkiv, sin omfattande samling av ursprungliga manus för kompositioner samt den ursprungliga texten för Finlandia-hymnen till Riksarkivet.

År 1939 beställde Martti Turunen, direktör för Laulu-Miehet, text för hymndelen av Jean Sibelius Finlandia hos diktaren V. A. Koskenniemi. Den ursprungliga texten för Finlandia, som Laulu- Miehet nu donerar till Riksarkivet, ingår i V. A. Koskenniemis brev till Martti Turunen. Koskenniemis text hade premiär i december 1940.

Donationen är viktig med tanke på kulturarvet: den omfattar notmanus för över hundra kompositioner, inbegripet ursprungliga kompositioner från betydande finländska kompositörer såsom Madetoja, Palmgren och Klemetti och Linnala. Till Riksarkivet överförs också Laulu-Miehets arkiv från och med 1914.

Mer information: generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet, tfn 029 533 7001, ordförande Markku Ruutu, Laulu-Miehet, tfn (09) 505 0910