Nyheter

25.02.2014

Riksarkivet och Justitiekanslersämbetet avtalade om överföring av handlingar och avgiftsbelagd organisering

Riksarkivet och Justitiekanslerämbetet har ingått ett avtal om överföring av handlingar till arkivverket. Handlingarna härrör främst från 1994–2005 och omfattar totalt cirka 90 hyllmeter. Materialet överförs i vår till Riksarkivets filial på Regeringsgatan för organisering.

Under organiseringens förlopp är handlingar tillgängliga för forskare i begränsad omfattning. En del av materialet omfattas dessutom av begränsningar, vilket innebär att de endast får användas med ett tillstånd som ska ansökas särskilt. Information om när organiseringen är klar ges separat. Justitiekanslerämbetet ersätter Riksarkivet kostnaderna för organisering av material.

På förvaring av handlingar och på informationsservice tillämpas i övrigt serviceavtalet mellan Riksarkivet och Justitiekanslerämbetet. Riksarkivet ingick serviceavtal med Justitiekanslerämbetet och ministerierna 2008 när statsrådets arkiv ansluts till Riksarkivet.

Mer information: överinspektör Niko Mäkinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7066, fornamn.efternamn@narc.fi