Nyheter

01.07.2014

Arkiv från mångsysslaren Matti Arjanne i Tammerfors till Tavastehus landsarkiv

Ett arkiv som förts av journalisten, bokförläggaren Matti Arjanne (1933–2011) har överlåtits till Tavastehus lands.

Arjanne var en långvarig journalist på Aamulehti, översättare till finska, författare och bokförläggare samt en betydande bakgrundsperson som påverkade inom kommunalpolitiken i Tammerfors. Arjanne skrev kåserier för Aamulehti under signaturen ”Malakias”.

Han blev också känd som aktiv kritiker mot finlandiseringspolitiken. År 1971 grundade Arjanne förläggarbolaget Kustannuspiste, som publicerade bland annat verk från sovjetiska dissidenter. Arjanne själv översatte och skrev oftast under olika pseudonymer. I Tammerfors var Arjanne med och utvecklade kabel-TV-verksamheten i bolaget Tampereen Tietoverkko Oy, där han var bland annat vice verkställande direktör. Åren 1983–1994 svarade han för bolagets programproduktion.

Det material som har överlåtits till Tavastehus landsarkiv omfattar Arjannes korrespondens, urklipp och manusskript samt bakgrundsmaterial som han samlat om politiska inflytelserika personer. Material om verksamheten i Kustannuspiste och Tampereen Tietoverkko Oy ingår också. Arkivet innehåller också i någon omfattning material som har uppstått vid verksamheten i föreningen A. I. Arwidsson och gruppen Tampereen puolesta.

Arjannes arkiv organiseras för närvarande och därför är det endast tillgängligt i begränsad omfattning under arbetets gång. När organiseringen är klar, är arkivet tillgängligt för forskare enligt normal praxis vid arkivverkets informationsservice. Arkivet omfattar dryga två hyllmeter.

Mer information: Tavastehus landsarkiv, tfn 029 533 7140, e-post: arkisto[@]narc.fi