Nyheter

16.04.2014

Mer material om skyddskårerna till Riksarkivet

Personkartoteket för skyddskåren i Säiniö by i Viborgs landskommun från den senaste krigstiden har överlåtits till Riksarkivet.

Efter kriget hade det aktuella materialet länge varit gömt i garderoden för en tidigare skyddskårist och vidarebefordrats genom arv. När den sista innehavaren av materialet överlät materialet, konstaterade denne att det är hög tid att flytta kartoteket till rätt ställe så att det är tillgängligt för forskare.

Kartoteket har anslutits till arkivet för skyddskåren i Säiniö och dess kod är SArk-783.
I anslutning till att skyddskårerna lades ned i november 1944 bestämdes det att organisationens handlingar skulle överlåtas till det dåvarande Krigsarkivet. Krigsarkivet och Riksarkivet gick samman 2008.

Den nuvarande skyddskårsamlingen i Riksarkivet innehåller handlingar för över 2 500 hyllmeter, men den kompletteras således ytterligare. Mer information om skyddskårorganisationens material och beställning av material finns i Arkivens Portti.

Mer information: forskare Ville Vuolle, Riksarkivet, tfn 029 533 7122, fornamn.efternamn@narc.fi