Nyheter

26.11.2014

Samlingarna i Samearkivet utökar: till arkivet donerades kulturpåverkaren Teuvo Lehtolas arkiv och Utsjoki fiskedelägarlags arkiv

Samearkivet tog emot ett första arkiv från fiskedelägarlag när Utsjoen kirkonkylän yhteisen kalaveden osakaskunta (delägarlaget för Utsjoki kyrkbys gemensamma fiskevatten) överlät sitt arkiv. I arkivet ingår delägarlagets verksamhetshandlingar från de första åren på 1980-talet, när delägarlaget grundades, till 2008.

Ett arkiv som ryms i snöskoterns släde, det vill säga för cirka 2,6 hyllmeter, ska organiseras och katalogisers, enligt fiskedelägarföreningens egna ord. Nuorgam delägarlag har också fattat ett beslut om att överlåta sitt gamla arkiv, men arkivet har ännu inte lämnats in i Samearkivet.

Förra veckan fick Samearkivet också en annan donation, kulturpåverkaren Teuvo Lehtolas privatarkiv. Teuvo Lehtola (1929–2004) var påverkare och författare från Enare. Han har varit köpman vid renskiljningar samt bibliotekarie och kyrkvaktmästare hos Enare kommun och församling. Därutöver har han i årtionden varit skatteexpert för företagare i Enare samt god man vid lantmäterier. Lehtola blev förtrogen med samefrågor när han var verksamhetsledare för föreningen Samii Litto och föreståndare för samemuseet.

År 1998 beviljades Teuvo Lehtola priset Inarilaisteko. Enligt motiveringarna har han genom sägner och muntlig tradition skapat en levande helhetsbild av Enare med fyra kulturer. Teuvo Lehtolas arkiv överläts av hans son Veli-Pekka Lehtola, som är professor inom samisk kultur vid Uleåborgs universitet.

Mer information: arkivar Inker-Anni Linkola, Samearkivet, tfn 029 533 7042, fornamn.efternamn@narc.fi