Nyheter

09.12.2014

Stipendium från Kone-stiftelsen för Riksarkivets medeltidsprojekt

Kone-stiftelsen har den 9 december 2014 beviljat Riksarkivets projekt Elektronisk samling av medeltida handlingar (Kansallisarkiston Keskiaikaisten asiakirjojen sähköinen kokoelma) ett stipendium på 70 000 euro. I projektet som leds av forskningschef Päivi Happonen skapas en kritisk databas över den elektroniska versionen av dokumentmaterialet från Finlands medeltid. Databasen är redo att tas i bruk 2017.

”Det nya projektet är ett utmärkt exempel på samarbetet mellan forskarsamfundet och Riksarkivet. Projektets ledningsgrupp består av kända medeltidsforskare och språkforskare från Helsingfors, Åbo och Stockholms universitet. Med hjälp av den erhållna finansieringen kan man börja planera och skapa den nya databasen”, konstaterar forskningschef Päivi Happonen från Riksarkivet.

Den finländska medeltidsforskningen har etablerat sig och ämnet intresserar också en bred publik. Med hjälp av projektet är det möjligt att använda medeltida källor som berör Finland i en modern och digital forskningsmiljö.   

Den webbaserade databasen, som skapas inom ramen för projektet, är av stor betydelse för forskningen, eftersom majoriteten av det ursprungliga dokumentmaterialet som rör Finland förvaras i samlingar som inte tillhör den finska staten. De äldsta dokumentmaterialen som rör Finland härrör sig från medeltiden och en avsevärd del av dem är samlade i urkunder som redigerats i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, såsom urkundsserien Finlands medeltids urkunder samt Åbo domkyrkas svartbok. Dessa är till stora delar bristfälliga.

Urkunder som innehåller handlingar från medeltiden och som uppfyller de vetenskapliga kriterierna utgör ett enastående material som möjliggör forskning såväl i de samhälleliga och kulturella omständigheterna som i exempelvis utvecklingen av fornsvenskans skriftspråk, liksom i utvecklingen av förvaltningsspråkets och den skriftliga dokumentkulturens ordförråd och ortografi.

Projektet grundar sig på Riksarkivets databas Diplomatarium Fennicum jämte dess innehållsuppgifter. Projektet syftar till att skapa ett nytt elektroniskt system för databasens basuppgifter som har fler funktioner än den nuvarande databasen och som är betydligt mer avancerat.

Mer information: forskningschef Päivi Happonen, Riksarkivet, tfn 029 533 7018