Nyheter

03.11.2014

Gamla ortodoxa gravkartor till Riksarkivets Digitala arkiv

De gamla, degraderade och delvis mögliga gravkartorna på kartong, vilka tillhör Helsingfors ortodoxa församling, har digitaliserats och förts in i Riksarkivets Digitala arkiv.

– Uppgifterna är tillgängliga för alla församlingsmedlemmar. Arkivet betjänar särskilt dem som är intresserade av begravningsplatsens historia, berättar församlingens gravkartläggare Saara Räntilä.

De gamla kartornas ålder är okänd, eftersom de inte bär någon datering.

– Gravkartorna motsvarar inte längre dagens kvarterskartor. Kartorna visar hur begravningsplatsen har förändrats, berättar Räntilä.

Överlåtandet av materialet till Riksarkivet har avvikt från det normala förfarandet. I detta fall har materialet varit så dåligt att Riksarkivet endast tagit emot digitala filer.

Bilderna finns i Digitala arkivet bakom denna länk: 
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=363924.KA