Nyheter

11.09.2014

Digitala arkivet ger alla tillgång till länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs läns stamkort för motorcyklar

Riksarkivet har digitaliserat länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs läns motorfordonsregister från 1922–1965 och delen som omfattar motorcyklar är fritt tillgänglig på Digitala arkivet.

Det digitaliserade kartoteket publiceras den 12 september 2014 i Åbo landsarkiv. Kartoteket presenteras av sektordirektör för arkivverkets ansvarsområde för hantering av arkivbestånd István Kecskeméti, direktör för Åbo landsarkiv Veli-Matti Pussinen och ordförande för Royal Enfield Owners Clubs Finlands avdelning Kaj Nyholm. Också en del restaurerade motorcyklar förevisas.

Vad berättar korten?

Uppgifterna på stamkorten för gamla fordon är ofta oumbärliga när man försöker återinföra gamla fordon i registret eller registrera dem som museifordon. Den nuvarande lagstiftningen förutsätter att fordon som återregistreras ska ha funnits tidigare i registret och deras ägandehistoria ska vara redogjord för de senaste tio åren. Den senare är vanligtvis enklare att redogöra men det har varit svårt att hitta registerintyg, eftersom man har varit tvungen att gå igenom hela kartoteket på plats.

Målet med digitaliseringsprojektet har varit att göra arkivet tillgängligt för alla som sysslar med ämnet för att underlätta forskningen: på nätet och enligt märken. Målet har nu uppnåtts och trots att det fortfarande kan vara tidskrävande att hitta pappren på ett visst exemplar, kan uppgifterna nu kontrolleras hemma på datorn.

Förteckningsuppgifterna på stamkorten som förvaras i Åbo landsarkiv har lagrats i arkivdatabasen Vakka under länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs läns gemensamma arkiv. På webbtjänsten Arkivens Portti finns information om handlingarna rörande fordonsregistrering samt anvisningar för användning av materialet. Korten i Digitala arkivet finns här: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=298235.KA

Motorcykelklubben på talkoarbete

Riksarkivet fick hjälp med indexeringsarbetet av enskilda, digitaliserade kort av medlemmarna i motorcykelklubben Royal Enfield Owners Club i Finland och Veteraanimoottoripyöräklubi ry. I samband med indexeringen samlade man från varje kort motorcyklarnas registerbeteckning, märke och typ. Uppgifterna kan sökas och de länkar till ett elektroniskt kort.

Enligt Kaj Nyholm, ordförande för Royal Enfield Owners Club i Finland, tog motorcykelklubben tag i frivilligarbetet för att värna om traditioner:  ”Det finns fortfarande många gamla motorcyklar i lager och stall, där deras föregående och nuvarande ägare har glömt dem. Motorcyklar är en del av vår historia och vårt kulturarv, liksom det att de återställs och tas på nytt i bruk.

Bakgrunden till motorfordonsregistret

I början av förra århundradet upprätthöll polisinrättningarna i städerna ett fordonsregister. På grund av att fordonsbeståndet växte överförde statsrådet 1922 registreringen av automobiler och motorcyklar på landshövdingen.  Vid länsstyrelserna antecknades fordonen på handskrivna registerkort, det vill säga stamkort. Korten förvaras i registerbeteckningsordning enligt fordonstyp och således bildar motorcyklarna ett eget kartotek.

Länsstyrelsens stamkort som överförts till Åbo landsarkiv omfattar åren 1922–65, även om de innehåller vissa brister. Enligt inrikesministeriets beslut från 1963 får stamkort kasseras 10 år efter att fordonet har avlägsnats från kartoteket. Med stöd av detta beslut kasserade man vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län på 1960-talet de stamkort som hade avlägsnats från registret 1956 och tidigare.

Till näst fortsätter digitaliseringen av motorfordonskartotek i S:t Michel

Till näst fortsätter digitaliseringen av motorfordonskartoteken (1958–1973) i S:t Michel.  Syftet med digitaliseringsprojektet är att digitalisera och indexera motorfordonskartoteket från åren 1958–1973 vid länsstyrelsen i S:t Michels län.  I projektet deltar sysselsättningsorganisationer som stöds av S:t Michels stad och Karjala-databasfonden i samarbete med arkivverket.

Som det första resultatet av digitaliseringen levererades i slutet av augusti från S:t Michel till Riksarkivet 34 arkivenheter med digitaliserade kartotek. Under andra veckan i september började man indexera dem.

Mer information:

István Kecskeméti:  istvan.kecskemeti@narc.fi, tfn 029 533 7036

Veli-Matti Pussinen: veli-matti.pussinen@narc.fi, tfn 029 533 7261

Kaj Nyholm (Royal Enfield Owners Club / Finnish Branch) kaj.nyholm@gmail.com, tfn 040 41 82 888