Nyheter

06.06.2014

Riksarkivet publicerar en namnfil över finländska civila som omkom i partisananfall under fortsättningskriget

I sommar har det gått 70 år sedan de sista partisananfallen utfördes mot det östra gränsområdet under fortsättningskriget. Under sommaren anföll man mot bland annat Seitajärvi i Savukoski, Lokka i Sodankylä och Kuora i Pielisjärvi. I dessa anfall dog flera tiotals civila. Allt som allt krävde anfallen som inleddes på hösten 1941 cirka 180 finländska civilas liv.

Riksarkivet publicerar en namnfil över civila offer i partisananfallen, vilken sammanställts av föreningen Jatkosodan Siviiliveteraanit ry och överlåtits av föreningens hedersordförande Tyyne Martikainen. Filen är tillgänglig på Arkivens Portti och får användas fritt, såvitt källan nämns.

Mer information: utvecklingschef Tomi Ahoranta, Riksarkivet, tfn 050 5521807